top of page

Harmonogram 

05.04.2022
ogłoszenie XLII edycji Konkursu 
06.05.2022
elektroniczne zgłoszenia prac do I etapu Konkursu, prace wysłane do 23.59 (UAP + PP) 
maj 2022

obrady Sądu Konkursowego, kwalifikacja prac do II etapu

do 20 maja 2022
przekazanie wyników kwalifikacji I etapu sekretarzom uczelnianym, ogłoszenie kwalifikacji
czerwiec 2022
dostarcznie plansz do II etapu Konkursu, szczegóły zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom przez Sekretarza Konkursu
czerwiec 2022
ustawienie i montaż wystawy (Brama Poznania ICHOT)
czerwiec 2022

ogłoszenie wyników konkursu i wernisaż w budynku współorganizatora – Brama Poznania ICHOT

czerwiec 2022
likwidacja wystawy, wydawanie prac autorom
bottom of page