Harmonogram 

23.03.2021
ogłoszenie XLI edycji Konkursu 
23.03-18.04.2021
elektroniczne zgłoszenia prac do I etapu Konkursu, prace wysłane do 23.59 (UAP + PP) 
26.04.2021

obrady Sądu Konkursowego, kwalifikacja prac do II etapu

28.04.2021
przekazanie wyników kwalifikacji I etapu sekretarzom uczelnianym, ogłoszenie kwalifikacji
14.05.2021
dostarcznie plansz do II etapu Konkursu, szczegóły zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom przez Sekretarza Konkursu
17-21.05.2021
ustawienie i montaż wystawy (Brama Poznania ICHOT)
24.05.2021

ogłoszenie wyników konkursu i wernisaż w budynku współorganizatora – Brama Poznania ICHOT

07.06.2021
likwidacja wystawy, wydawanie prac autorom