top of page

Zgłoś się na Konkurs 

  warunki 

   termin 

  miejsce

Konkurs Czarneckiego - elementy graficzn

praca złożona w terminie 

Konkurs Czarneckiego - elementy graficzn

18.04 g. 23.59

termin przesłania

Konkurs Czarneckiego - elementy graficzn

praca kompletna

projektu I etap (elektoronicznie) 

I etap 

elektornicznie (pdf) na adres: konkursczarneckiego@gmail.com

Konkurs Czarneckiego - elementy graficzn

forma: plansze 100x70

(wymiar

nieobowiązkowy II etap)

I etap -zapis plansz- pdf max. 15 mb

Konkurs Czarneckiego - elementy graficzn

14.05 g. 10-15

dostarczanie plansz 

na wystawę 

II etap 

miejsce i godziny wieszania prac ustala Sekretarz 

Konkursu

Konkurs Czarneckiego - elementy graficzn

na projekcie dane: 

tytuł 

przedmiot

rok i semestr

arch. prowadzący

 

wypełniony i podpisany zał. nr 1  

(skan) 

* Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu- dostępny w zakładce Konkurs

bottom of page