top of page

KONKURS

Konkurs Czarneckiego_strona www_O konkur

Studencki konkurs na najlepszy projekt semestralny jest corocznym, stałym wydarzeniem w harmonogramie działalności poznańskiego oddziału SARP.

Ma też swoją niemałą tradycję i początek sięgający 1984 roku. Jak wspomina Klemens Mikuła (Wiceprezes ds. twórczości w kadencji 1984-87), pomysłodawcami konkursu upamiętniającego postać profesora Czarneckiego byli młodzi architekci Krzysztof Frąckowiak i Stanisław Sipiński, którzy na posiedzeniu Zarządu poznańskiego oddziału SARP  w dniu 23 czerwca 1984 r., wystąpili z pomysłem organizacji cyklicznego Konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich na najlepszą pracę semestralną wykonaną przez studenta Architektury na Politechnice Poznańskiej.

Pomysł Konkursu idealnie wpisał się w realizowany, po dziś dzień, program integracyjny: SARP- Studenci Architektury. Nie można było wymyślić lepszej formuły wzajemnego poznawania, integracji, oddziaływania, zachęty, promocji idei konkursowej. Jednomyślnie ustanowiono patrona konkursu, którym został profesor Władysław Czarnecki. 

 

14 lutego 1985 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego SARP, który rozpatrywał prace studenckie wykonane w semestrze zimowym 1984/1985, nominowane do pierwszej edycji Konkursu. Uroczyste otwarcie pierwszej wystawy wraz z ogłoszeniem wyników nastąpiło w dniu 19 lutego 1985 r. Pierwszym laureatem został student Mariusz Gramowski, natomiast wyróżnienia otrzymali Paweł Pietrzyk, Joanna Styka oraz Piotr Kozłowski.

 

W 2007 roku formuła Konkursu została rozszerzona o prace studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, dziś Uniwersytetu Artystycznego. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu z dziekanami obydwu wydziałów oraz uchwale zarządu SARP konstytuującej nowy regulamin opracowany przez architekta Piotra Litoborskiego. Od tego roku także, uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu wraz z wystawą laureatów odbywa się w reprezentacyjnych wnętrzach Centrum Kultury ZAMEK, współorganizatora imprezy, który jednocześnie stworzył okazję do zaprezentowania, dotychczas środowiskowego wydarzenia, szerszej publiczności.

 

Otwarta formuła konkursu pozwala na udział w fazie eliminacyjnej zarówno niewielkich opracowań architektonicznych jak i obszernych projektów z zakresu urbanistyki. Dzięki temu Konkurs od początku istnienia nieprzerwanie cieszy się olbrzymią popularnością wśród studentów - co roku w szranki staje ponad 100 adeptów poznańskich uczelni.

 

Studenci rywalizują o wyróżnienia w trzech kategoriach:

​​

​​

 

Dla uczestników Konkurs to przedsmak prawdziwej rywalizacji będącej nieodłącznym składnikiem zawodu architekta, ale także okazja do zapoznania się z pracami kolegów i bodziec do rozwijania własnego talentu. Zwycięzcy konkursu, poza nagrodami rzeczowymi, mogą liczyć na prestiż i ułatwiony start kariery zawodowe. O renomie konkursu świadczą  osiągnięcia jego laureatów. Wśród ponad setki nagrodzonych możemy znaleźć nazwiska uznanych twórców poznańskiej architektury, a także pracowników dydaktycznych Politechniki Poznańskiej czy Uniwersytetu Artystycznego.

  • Najlepsza architektoniczna praca semestralna

  • Najlepsza urbanistyczna praca semestralna

  • Najlepsza praca semestralna w zakresie architektury wnętrz

Regulamin Konkursu 2022

Załącznik nr 1 

bottom of page