top of page

XXXIX

Edycja 

Wystawa Brama Poznania 

Wernisaż 04.06.2019 r. 

I NAGRODA i GRAND PRIX 

Kategoria: Architektura 

Sąd Konkursowy w składzie :

 

arch. Jacek Bułat – przewodniczący jury

arch. Grzegorz Czerwiński

arch. Michał Kapturczak

arch. Wojciech Krawczuk

arch. Przemysław Woźny

Dokonał wyboru najlepszych prac. 

Tytuł pracy: AIRSCRAPER

Autorzy: Klaudia Gołaszewska, Marek Grodzicki (WAPP)

pod nadzorem mag. arch. Sam Saffarian, prof.dr.-Ing. Jan Knippers

Opinia Jury: 

Skyscraper – drapacz chmur to symbol potęgi ludzkiego umysłu , ale także naszej pychy i walki z siłami natury. Zbliżony do niego proporcjami komin to już całkowite ucieleśnienie wszelkiego zła . Oczywisty symbol dewastacji  środowiska. Trzeba wielkiej pokory, wiedzy i genialnej przewrotności, by w obu tych symbolach dostrzec nowe możliwości. Połączyć w jedną całość i zmusić do współpracy na rzecz odnowy środowiska . Ubrany w piękną formę AIRSCRAPER cieszy estetów. Pozwala w sobie wygodnie mieszkać i  pracować . Jednocześnie nieustannie filtruje powietrze poprawiając jakość życia mieszkańców aglomeracji.

Nagrodę GRAND PRIX przyznano nie tylko za piękną formę wieżowca ale przede wszystkim za zauważenie i wprowadzenie do projektu elementów postępu technicznego , który jest zaczynem i nośnikiem nowych idei architektonicznych.

II NAGRODA RÓWNORZĘDANA 

Tytuł pracy: MANUFAKTURA MEBLI

Autorzy: Łukasz Pieńczykowski 

pod nadzorem prof. dr. hab. inż. arch. Jerzego Suchanka

Opinia Jury: 

Nagrodę w kategorii architektura przyznano za wielowarstwową analizą tematu, prowadzącą finalnie do wykreowania interesującej formy obiektu, wpisującego się w obecny, przejściowy charakter Chwaliszewa, jednocześnie otwierający możliwości dialogu z jego otoczeniem w przyszłości. Na szczególną uwagę w pracy zasługuje bardzo wyrafinowane zastosowanie tradycyjnego materiału ciesielskiego, jego przestrzenne skomponowanie w nowoczesnej bryle, przy jednoczesnym dialogu z obiektami z różnych epok. Jury doceniło także rolę, jaką poprzez zastosowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, zaprojektowany budynek będzie odgrywał w relacjach z lokalną społecznością. Wątpliwości natomiast budzi tak mocna ekspozycja wnętrz i ich przestrzenny "ekshibicjonizm" wynikający z nadmiernych przeszkleń.

II NAGRODA RÓWNORZĘDANA 

Tytuł pracy: THE WOOL HOUSE

Autorzy: Anna Chojnacka (WAPP) 

pod nadzorem dr hab. inż. arch. Hanny Michalak

Opinia Jury: 

Temat pracy dotyczy kreatywnego ośrodka warsztatowego związanego z tradycyjną produkcją wełny owczej zlokalizowanego w pasterskiej wsi Rzepiska u podnóża Pawlikowskiego Wierchu.  Budynek składa się z kilku połączonych ze sobą części (brył): część mieszkalna, warsztatowa i produkcyjna oraz z oddzielnego budynku owczarni.

Praca otrzymała nagrodę za prawidłowe wkomponowanie projektowanego zespołu w krajobraz zarówno poprzez dobór formy, skali jak i zastosowanie naturalnych materiałów (palone deski modrzewiowe, kamień).

II NAGRODA RÓWNORZĘDANA + NAGRODA ZA MAKIETĘ

Tytuł pracy: TERMY NAREW

Autorzy: Magda Palczowska (WAPP) 

pod nadzorem prof. PP dr hab. inż. arch. Sławomira Rosolskiego

Opinia Jury: 

Praca otrzymała Nagrodę w dziedzinie architektury za:

- próbę rewitalizacji historycznego obiektu wraz z jego sąsiedztwem,

- wprowadzenie nowych atrakcyjnych  funkcji, które tworzą ciekawe wnętrza służące wypoczynkowi i integracji,

- atrakcyjną formę nadbudowy zintegrowaną z istniejącym obiektem.

Koncepcja pomimo ciekawego programu zawiera rozwiązania funkcjonalne, które powinny być jeszcze raz przemyślane w zgodzie z przepisami budowlanymi.

Sponsorem Nagrody za makietę jest Modelarnia.org 

III NAGRODA RÓWNORZĘDANA 

Tytuł pracy: ŚLUZA I PRZYSTAŃ NA WARCIE

Autorzy: Tomasz Bekas (UAP)

pod nadzorem dr hab. inż. arch. Eugeniusza Skrzypczaka

Opinia Jury: 

Praca otrzymała nagrodę za:

- odwagę zajęcia się trudnym i niepopularnym tematem inżyniersko-hydrologicznym

- przeprowadzenie analiz terenów zalewowych i hipsometrii a następnie świadome wykorzystanie stanów podwyższonego poziomu wody w projekcie

- wprowadzenie do programu użytkowego funkcji edukacyjnej

- ciekawe i jednorodne pod względem architektonicznym ukształtowanie nadbrzeża i obiektu przystani

- wysoki poziom graficzny projektu

III NAGRODA RÓWNORZĘDANA 

Tytuł pracy: POZNAŃ ULICA PÓŁNOCNA

Autorzy: Seweryn Trzyna (UAP)

pod nadzorem dr hab. inż. arch. Eugeniusza Skrzypczaka

Opinia Jury: 

Temat pracy dotyczy kwartału zabudowy na północ od Stare Rzeźni.

Praca otrzymała nagrodę za ciekawą nowoczesną architekturę projektowanych elewacji budynków i ich subtelne zróżnicowanie poprzez detale i zastosowane materiały oraz za wykorzystanie w kompozycji zabudowy osi widokowych na starą rzeźnię, budynek pomp i wzgórze św. Wojciecha.

Wątpliwości jury budzi natomiast zbyt duża intensywność projektowanej zabudowy i zbyt małe odległości pomiędzy projektowanymi budynkami.

NAGRODA

Kategoria Urbanistyka  

Tytuł pracy: TEATR MIEJSKI W SEWILLI

Autorzy: Adrianna Tkaczyk, Agnieszka Musiałowska​ (UAP)

pod nadzorem dr Natalii Regimowicz

Opinia Jury: 

Nagrodę w kategorii urbanistyki przyznano za kompleksowe opracowanie obiektu, stanowiącego łącznik zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, pomiędzy historią (tradycją), a nowoczesnością (przyszłością). Doceniono umiejętne, wręcz eteryczne wpisanie obiektu w istniejącą tkankę placu miejskiego, jego ponowne, autorskie zdefiniowanie, właściwą analizę urbanistyczną i atrakcyjną formę architektoniczną dla Teatru Miejskiego w Sewilli. Za słabość projektu należy uznać nieodpowiednią do zaproponowanej formy konstrukcję obiektu oraz brak detalu architektonicznego, czerpiącego bezpośrednio z bogactwa dekoracji ornamentalnych stylu mudejarów.

NAGRODA

Kategoria Wnętrza   

Tytuł pracy: MONUMEUM

Autorzy: Tomasz Bekas (UAP)

pod nadzorem dr hab. Piotra Machowiaka

Opinia Jury: 

Praca otrzymała nagrodę w kategorii wnętrza za :

- pokazanie w kamieniu upływającego czasu, który był hasłem prezentacji wystawienniczej i inspiracją architektury pawilonu,

- intrygującą przestrzeń  wystawienniczą wraz z jego formą i funkcją,

- ciekawą, aktywną propozycję zwiedzania pawilonu.

Minusem pracy jest brak scenariusza wystawy, który  pozwoliłby podzielić pawilon na różne formy aktywności zwiedzających; oglądania artefaktów, które powinny być prezentowane w sposób „muzealny”, kontaktu z różnym materiałem kamiennym starym i nowym a w końcowej części  twórczy lub odtwórczy kontakt z materiałem na zasadzie warsztatów kamieniarski.

WYRÓŻNIENIE

Tytuł pracy: PALATIUM

Autorzy: Lew Sołowiej (UAP)

pod nadzorem dr hab. inż. arch. Waldemara Wawrzyniaka,

prof. dr hab. Józefa Jurka

Opinia Jury: 

Architekt to człowiek wielu talentów. Jednym z tych najważniejszych  jest umiejętność prezentowania swojej pracy tak, by zachwycała .

W projekcie nazwanym PALATIUM , umiejętność ta została podniesiona na wyżyny i to profesjonalne .Jury miało kłopot z oceną samego projektu . Umyka on ocenie  jako dzieło współczesnej architektury. Jest bardziej baśniową kreacją budynku i przestrzeni rodem z fantazji gier komputerowych , niż realnym obiektem . Ale zachwyca . Zachwyca przede wszystkim wspaniałą prezentacją projektu. Projektu, który stał się samoistnym dziełem plastycznym. Podkreślić należy i talent autora i jego nadzwyczajną pracowitość .

Jury nie mogło nie zauważyć tej pracy.

bottom of page